Samfunnsansvar

– For et felles ansvar

 

Bærekraft, klima & miljø

For å minske avtrykket vi setter i samfunnet med vår drift har vi gjennomgått hele bedriften og vår daglige operasjon. Transport og kjøreruter til og fra ulike kunder blir nøye planlagt slik at vi er effektive og ikke kjører unødvendig. Vi tar et bevisst standpunkt til miljø, klimaavtrykk og bærekraft.

Som medlem i Grønn Punkt Norge sørger vi for å ta et viktig samfunnsansvar og sikre at den kildesorterte emballasjen blir gjenvunnet. I tett samarbeid med NG sørger vi for at emballasjen vi setter inn på markedet blir samlet inn og gjenvunnet. Det stilles strenge krav til våre leverandører som også må ta overveide miljøvalg

 

 

Som arbeidsgiver innenfor renhold har vi et betydelig ansvar. Over tid kan våre ansatte bli utsatt for både kjemikalier, tunge belastninger og ugunstige arbeidstider. 

Sammen med våre teamledere sørger vi for at det ikke benyttes kjemikalier i daglig rengjøring og kun nødvendig med såpe. Ved oppstart av nye kunder utarbeider vi en grundig renholdsplan som også hensyntar ergonomi og tunge løft for våre ansatte.

Vi skaper arbeidsplasser og sikrer våre ansatte ved at vi:

For oss er det en selvfølge at vi sikrer våre ansatte med:

  • Allmengjort tarifflønn
  • Feriepenger
  • Forsikringer
  • Lønn ved sykdom
  • Rett til dagpenger ved arbeidsledighet
  • HMS-kort og uniform
  • Obligatorisk OTP-opptjening

Ansatte – våre Unicorns!

Våre ansatte er vår viktigste ressurs og hele fundamentet i Unicorn. Ved siden av miljøhensyn og bærekraft anser vi det avgjørende å fremelske en god kultur internt i bedriften vår og virkelig understøtte de ansatte.

Vi jobber inngående med intern opplæring, integrering og generelt trygger de ansattes rammer for å kunne ha et godt liv og gjøre en god jobb. En rekke av våre ansatte kommer fra Øst-Europeiske land og gjør hver dag en fantastisk jobb. Ved en del anledninger bistår vi også med hjelp til arbeidstillatelse, norske personnummer og generelt når de har spørsmål rundt hvordan det norske samfunnet fungerer med myndigheter, bank osv. Vi opplever stor takknemlighet for dette og det gjør at vi knytter sterke bånd til våre ansatte – litt dypere enn bare i jobbsammenheng.

Ansatte som har det gøy på jobb vil gjøre en bedre jobb, ha mindre sykefravær og være stolte av jobben sin! Det er i grunnen ikke rakettforskning akkurat det. Men å gjennomføre i praksis krever litt innsats. Derfor synes vi det er ekstra stas når våre ansatte anser seg som «ekte Unicorns» og vi får søknader fra andre bekjente som også vil være en del av familien vår!

 

Unicorn ♥ Fretex

Noen ganger i livet har vi som mennesker behov for litt hjelp til å komme ut og samtidig lykkes i arbeidslivet. Vi har opprettet et samarbeid med Fretex arbeidstrening, som er en forlengelse av Nav. Fretex-metoden er en suveren måte å jobbe på med både rekruttering og inkludering i arbeidslivet. Gjennom en tett dialog med Fretex som kjenner kandidatene godt kan vi sammen få til noe veldig bra!