Unicorn Academy

– En trygghet for både deg og meg

 

– Hva inngår i akademiet?

Unicorn Academy er inngangsbilletten til Unicorn Plus. Akademiet innebærer utdanning og kursing i primært renhold, men også holdninger, service og væremåter til oss enhjørninger. Formålet er å skape en kultur hvor det er gøy med renhold!

Vi ser forbi kluten. Som en del av Unicorn Academy ønsker vi å tilby lærerike dager for våre ansatte. Ved strukturert innføring av kompetanse søker vi etter å maksimere trivsel, motivasjon og effektivitet på arbeidsplassen.

Med riktige måleparametere kan vi sikre gode resultater gang på gang, og gi et løfte til våre kunder om godt renhold.

 

Insta 800 er en forkortelse for Inter Nordisk Standard. Det er et system for å fastlegge og bedømme rengjøringskvalitet i ulike romtyper. I løpet av 2021 har vi jobbet med innføring av denne standarden i våre rengjøringstjenester. Insta 800 bidrar til kvalitetssikring av arbeidet vi gjør og kompetansen er fordelaktig for våre egne ansatte, og ditt inventar. 

Våre ansatte er våre viktigste ressurser. Insta 800 er et bidrag for å utvikle og ivareta disse ressursene. Med tilføring av kompetanse vil våre ansatte forebygge helseplager tilknyttet feil bruk av teknikk og utstyr, samt bedre ivareta ditt inventar. 

 

Hvilke verdier ligger i Unicorn Academy?

For våre kunder:

  • Bedre oversikt og koordinering
  • Konkrete mål av resultater, som sikrer gode renholdstjenester
  • Forlenge levetiden av inventar og anleggsmidler
  • Bidra til gode arbeidsforhold

For våre ansatte:

  • Trygt arbeidsmiljø, der HMS, rettigheter og trivsel tas på alvor
  • Forebyggende mot helseplager
  • Gir rom for personlig utvikling og oppfølging
  • Økt kompetanse og lærdom innen fagfeltet

Våre uteksaminerte renholdsarbeidere er klare for å bistå deg

Etter gjennomført eksamen i vårt kompetansesenter, er vi trygge på at våre ansatte har den kunnskapen som skal til for å oppfylle dine krav til renhold. Eksamen er et virkemiddel for å kvalitetssikre vår arbeidskraft. 

Etter eksamen vil der bli gjennomført andre relevante kurs for å holde våre renholdere oppdaterte til enhver tid.