Trappevask / Borettslag 

Vi kan trappevask

Rene trapper og oppganger er en stor del av trivselen til beboere. Søle, sand og vann som blir dratt med inn vil kunne tære på gulvet hvis det blir liggende. I tillegg vil det kunne utgjøre en risiko og fare ved at gulvene blir glatte å gå på. Ved at gulvene ikke blir regelmessig rengjort vil også skitten kunne bli dratt med videre inn i leilighetene. En god trappevask vil dermed bidra til å utsette behovet for et mer omfattende vedlikehold. 

En del borettslag lar trappevask og vask av oppganger gå på rundgang. For noen fungerer det helt fint, mens mange opplever at det kan by på noen utfordringer. En grundig og slitasjeforebyggende trappevask krever god teknikk, riktige renholdsprodukter og passe mengde tid. Sistnevnte kan ofte være mangelvare i en travel hverdag…

Sammen med dere som kunde setter vi opp en fast renholdsplan for når og hvor ofte det skal vaskes. Dere kan være sikre at på det blir grundig rengjort til faste tider.

Gode grunner til å la Unicorn Renhold stå for renhold og vask av trapper i borettslag og sameier

  • Dere får en fast renholder med lang erfaring – som blir godt kjent med ditt bygg
  • Oppfølging er en sentral del av våre oppdrag – dere vil være informert hele veien
  • Miljøvennlige løsninger som gir godt klima for både oss og dere
  • Konkurransedyktig prising – og spesialtilpassede avtaler