Hovedrengjøring 

Vi anbefaler hovedrengjøring minst en gang i året. Da blir det tatt en grundig vask og nedvask i tillegg til områder og steder som er vanskelig tilgjengelig. Spesielt klinikker, barnehager og butikker bør ha en grundig hovedrengjøring satt i system. 

Luften og inneklima påvirkes av støvansamlinger fra blant annet interiør, pc-utstyr og elektronikk og syntetiske fibrer som også gir svevestøv. Det er viktig å fjerne dette regelmessig da det vil kunne gi grobunn for mikroorganismevekst. Dette vil igjen kunne føre til allergi, økt sykefravær og nedsatt aktivitet.

For bedriften innebærer ikke en hovedrengjøring en kostnad, men gir en besparelse i form av økt innsat og lavere sykefravær. Og ikke minst vil kostnad til daglig rengjøring og vedlikehold kunne gå ned totalt sett.