NS INSTA 800

Vi vet at rent ikke alltid betyr rent, og derfor følger vi den nordiske standarden for kvaliteten på renholdet som blir utført, NS INSTA 800.

NS INSTA 800 er en standard som setter renholdet ditt i system, og gir den kvaliteten renholdet skal ha. Dette skal ifølge standarden være definert i en renholdsplan. Renholdsplanen skal blant annet vise frekvensen på renholdet, og når det skal utføres tilsyn.

Vi setter opp en renholdsplan for alle våre kunder i henhold til standarden. Denne blir gjennomgått og presentert for våre kunder ved oppstart av en avtale. Renholdsplanen skal vise kvalitetsnivåene renholdet innehar, og hva som rengjøres nå.Alle rom skal være kartlagt og lagt inn i renholdsplanen, med tilhørende kvalitetsmål. Og tydelig vise når det skal utføres tilsyn av renholdet, slik at man til enhver tid har oversikt over renholdet og at man følge den standarden som er satt pr rom/område. Kvalitetsnivåene rangeres fra 5 til 1, og er basert på det man kaller en visuell kontroll. Altså det man kan se selv av synlig smuss. 5 er det høyeste og beskriver et plettfritt resultat, og 1 betyr at renholdet ikke er i henhold til de kvalitetsmålene som er satt og derfor for dårlig.

Standarden sier også noe om arbeidsstilling og arbeidsforhold til renholdsoperatøren, du kan derfor være trygg på at renholdsarbeideren som er hos deg har de rette verktøyene og utstyret de trenger for å utføre renholdet hos deg, men også at de blir ivaretatt i forhold til HMS her under arbeidsstilling.

Vi i Unicorn renhold er kan med stolthet si at vi utfører renholdet etter standarden NS INSTA 800.

Les mer om våre tjenester her