Den krevende pandemisituasjonen har satt et voldsomt fokus på både serverings- og renholdsbransjen. Renholderne har blitt løftet opp og frem som noen av våre hverdagshelter! Etter pandemien er det helt klart at gjester vil bruke en del andre kriterier når valg av restaurant gjøres. Renhold og generell hygiene standard er nå nr 3 på listen over kriterier som blir vurdert.

Mattilsynet har i samarbeid med NHO Reiseliv fortløpende gitt råd og veiledning til bransjen på gjeldene situasjon og best mulig håndtering med smittevern.

En nylig avholdt undersøkelse bekrefter at gjester bruker dobbelt så mye penger i en ren restaurant.
( http://www.europeancleaningjournal.com/magazine/web-articles/latest-news/guests-will-spend-twice-as-much-at-clean-restaurants-study )

Det er krevende for en restaurantør å sette seg inn i alle gjeldene krav, regler og til hygiene og renhold. Særlig områder for servering, matproduksjon og gjesteområder med alle berøringsflater må få økt fokus og rengjøres hyppigere. Økt hyppighet må til også på renhold/ desinfeksjon på disker, betalingsterminaler, drikkedispensere, brytere, dørhåndtak, stoler, bord.

Norge har generelt en meget god standard å følge for renhold og smittevern. Det forutsettes at alle serveringssteder følger nøye HACCP og internkontrollrutiner (IK-Mat)

Lederne i Unicorn Renhold her lang fartstid i hotell- & restaurantbransjen. Med 15 års bakgrunn og bred driftserfaring innenfor kjøkken og servering, skreddersyr vi nå et program på renhold spesielt for HORECA.

Med forståelsen for drift og «gjesteveien» legger vi spesielt opp til å ta byrden av skuldrene for restaurantøren ved å ta det fulle ansvaret for renhold i restaurant og kjøkken. Våre ansatte har erfaring med fast renhold på mange restauranter og har renholdere som har god erfaring med tøffe renholdsoppdrag. Innen bransjen er restaurantrenhold regnet som noe av det hardeste man kan gjøre som renholder.

Vi kan også bistå med intern opplæring på smittevern, smittevask og generell info til bedriftens ansatte. Det kommer i lang tid fremover til å være et ekstremt fokus på bransjen og renhold.

Rent er ikke alltid helt rent… Og vi tar ære i riktig valg av kjemikalier og metoder for å få et prikkfritt resultat. Ofte vil feil valg her utgjøre en smitterisiko både for ansatte og gjester. Kryssmitte med bakterier på kjøkken er et annet svært viktig element som hele tiden er top of mind hos våre renholdere.

Vi jobber ut fleksible løsninger tilpasset både små, mellomstore og større bedrifter. Spesielt er vi oppmerksomme på fleksibilitet på våre løsninger tilpasset situasjonen.
Sammen skal vi bidra til å gjenåpne landet!